top of page

Viktigt att tänka på vid montage

Regelavståndet ska vara max cc 300mm, detta för att golvet ska vara stabilt och för att brädorna får bra support. En av de stora fördelarna med Komposittrall är att golvet är flytande och kan fritt röra sig i monterings clipsen. Montera därför golvet så att det  inte är fixerat och fritt kan röra på sig. Avstånd X från vägg, fast byggnad m.m. ska vara minst 20mm eller beroende på vilken temperatur golvet läggs. vid plankornas kortändar för materialets rörelse vid temperaturväxlingar.

10°C  X = 10 mm

20°C  X = 8 mm

30°C  X = 5 mm

 

Trallen får aldrig monteras direkt emot mark eller betong, man bör ha 300mm avstånd för luftning mot mark.

Vid montage emot betong används våra träkompositreglar med tillhörande rostfria skruv. Lutning för vattenavrinning rekommenderas 3mm/meter i längdriktningen, detta gör att avrinningen från trallens kanaler och ovansida underlättas. Vattenavrinningen från trallens kanaler får inte hindras genom att man täpper till ändarna. Låt komposittrallen ligga minst 72 timmar i den miljö och temperatur som trallen ska monteras i för att materialet ska acklimatisera sig. För att inte få längdskillnader vid montage bör man kapa plankorna vid vid ett och samma tillfälle, eller vid samma temperaturförhållande. Montera inte komposittrallen när temperaturen är under 10 grader Celsius.

Använd alltid våra clips vid montage av plankorna för att säkerställa att materialet kan röra sig vid temperaturväxlingar och att springan mellan plankorna får rätt avstånd (max 3mm). Mörka färger drar åt sig mera värme än ljusa vilket gör att mörka plankor rör sig en aning mer. Vid skarvning av plankorna rekommenderar vi at ni följer tabellen med lufttemperatur så att rätt avstånd tillämpas. När man skruvar genom kompositmaterial ska man alltid förborra med ett borr som har en större diameter än skruven. Tvätta trallen noga efter montage så du får bort damm och byggrester. Att montera detta golv är otroligt enkelt även om det kan vara en hel del att tänka på, men vi vill hävda att slutresultatet är en fröjd och som över tid håller klass.

 

Lycka till 

bottom of page