top of page

Skillnad mot trallvirke

Det var redan på 60-talet som Bror Häger uppfann det tryckimpregnerade trallvirket, vilket blev omåttligt populärt tack vare sina fuktavstötande egenskaper. Idag återfinns Hägers uppfinning på mer eller mindre alla svenska uteplatser, balkonger, samt på ett och annat pooldäck. En fantastisk utveckling med andra ord. Det som få dock visste om var de baksidor som trallvirket förde med sig. Tillverkningstekniken och de ämnen som användes i impregneringsprocessen var direkt giftiga för både människan och miljön. Idag är lagarna sedan länge skärpta, men fortfarande används bl.a. kopparimpregnering som än så länge är tillåten för byggnadskonstruktioner ovan mark - men mycket giftigt för vattenlevande växter och djur.

Andra ämnen som fortfarande används i impregneringsprocessen är borsyra, tebukonazol och zink - vilka samtliga är skadliga för miljön. Av just denna anledning är det av högsta vikt att tryckimpregnerat virke lämnas under deponi på återvinningsstationen då det klassas som miljöfarligt avfall. För ändamål som odlingsbänkar, sandlådor och trädgårdsmöbler är det dessutom direkt olämpligt att använda sig av tryckimpregnerat virke.

Utöver detta så anser både Kemikalieinspektionen och Naturskyddsföreningen att man bör undvika tryckimpregnerat virke och istället se sig om efter nya alternativ. Och det var väl lite här vår tanke väcktes för EcoWood och e-deck. Vi ville hitta ett bättre, enklare och framförallt, ett mer hållbart alternativ!

Läs mer om Produkten
bottom of page